The Peak-End rule: Hoe maak je ervaringen beter?

We beoordelen een activiteit op basis van de grootste piek (of het grootste dal) en het einde. Niet op basis van het gemiddelden.

Daarom krijgen kinderen na een inenting vaak een snoepje. De hele ervaring wordt door het snoepje achteraf als ‘minder erg’ gezien.

Nog een voorbeeld:

Stel, je moet een jaar lang elke maand een cijfer geven. En aan het einde wordt gevraagd hoe je het jaar vond.

Wanneer je een jaar lang elke maand een zeven geeft, dan zal je het jaar ongeveer een zeven geven.

Maar wanneer je de eerste tien maanden een zes geeft en de laatste twee maanden een negen, dan zal je het hele jaar meer dan een zeven geven.

Nou is de vraag: hoe kan jij deze peak-end rule gebruiken om jouw ervaringen en die van anderen te verbeteren?

• Wat kan jij aan het einde van een opdracht doen om de hele ervaring te verbeteren?
• Wat kan je in de laatste dagen van een vakantie doen om het nog leuker te maken?
• Hoe kan je een slechte ervaring eindigen met een positievere ervaring?

Leave a Reply